Tokat Mutlu Son Masaj Hizmetleri Esra

Tokat Mutlu Son

Tokat Mutlu Son Androjenlikten gelenler karşı cinsi özlemeye başladı. Çift dişiden yontulmuş kadınlar kadınları aradı, çift erkekten yontulanlar da erkeklere ilgi duydu. İnsanların kendileriyle aynı yalnızlığı çeken başkalarıyla birleştiklerinde hissettikleri rahatlığa aşk diyordu Platon. Platon kendi tercihlerini de gizlememişti. Çift erkekten kesilip gelenler “soylarının en iyileridir, ” diyordu Platon: “cesur, mert ve eril”. Doğal olarak onlar “her ne kadar âdet gereği bunu yapmaya mecbur edilseler de” kadınlarla evlenmeye ilgi duymuyordu.

Bu fikirler, Oscar Wilde’ın livata suçlamasından dolayı ilk kez mahkemeye çıkıp jüriye Platon’un Sempozyum kitabından söz ettiği 20. yüzyıl başı gibi geç bir tarihe kadar ağırlığını korumuştur. Wilde, Londra’da hıncahınç dolu mahkeme salonunda Platon’dan alıntılar yaparak, “adını koymaya cüret edemeyen aşkı” savunurken, eşcinselliği “sevginin en soylu formu” şeklinde tarif ederek “bunda doğadışı bir şeyin olmadığını” söylemiştir. [31] (bkz. 8. Bölüm). Bütün Yunanlar Platon’la aynı fikirde değildi elbette, ama çoğu Yunan toplumu erkek erkeğe seksi eğitim sistemlerine dahil etmişti.

Tokat Mutlu Son

Tokat Mutlu Son Girit’de erkekler, oğlanları sembolik olarak kaçırıp kıra götürerek erkeklik eğitiminden geçiriyorlardı. Birkaç ay sonra askeri teçhizat kuşanan oğlanlar yetişkin olarak karşılanıyordu. Süreç katı ilkelerle yürütülüyordu. Oğlanlar hocalarının kendilerini cinsel açıdan tatmin edip etmediklerini rapor etmekle yükümlüydüler; eğer hocaları onları tatmin edemiyorsa, oğlanların onları kovma izni vardı. Spartalı erkek çocukları on iki yaşına gelince saygın erkeklerin eğitimine teslim ediliyordu. Eğitim vermeyi reddeden ya da yetersiz eğitim veren erkekleri çeşitli cezalar bekliyordu. Aralarındaki ilişki su götürmez bir şekilde cinseldi.

Eski Tera kolonisinin deniz kenarında bir taş duvarda bulunan 2600 yıllık oyma yazılar bu gerçeği ortaya koymaktadır. Eski Apollon tapınağının biraz ötesinde Spartalı erkekler yaptıklarını kaydetmek için uzman taş oymacıları getirmişlerdi. “Burada Krimon pais’i [oğlanı], Bathycles’in kardeşiyle anal ilişkiye girmiştir, ” diye yazıyor bir yazıtta. Eşcinsel ilişkiye izin veren kültürler -özellikle genç erkeklerin yasadışı tekliflerden korunduğu Atina’da- bunun nasıl ve ne zaman yaşanacağına dair düzenlemeler getirmiştir. Özgür oğlanlarla flört eden, hatta peşlerinden giden kölelere elli kırbaç vuruluyordu. Bir okula izinsiz giren adamı da ölüm cezası bekliyordu.